เข้าร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเข้าร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.


เล่ม Proceeding งานประชุมวิชาการ TAM2017

Download ผลงานวิจัยเล่ม Proceeding จากงานประชุมวิชาการ TAM2017 ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>ปก ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>ส่วนนำเล่ม ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>สารบัญ ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>เล่ม


ประกาศผลการสอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รอบ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ประกาศผล==>ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศผลรอบ2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ประกาศผล==>ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศผลสอบครู


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เลขที่ 1-107 ==>ดาวน์โหลดไฟล์  รายชื่อผู้สอบผ่าน1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เลขที่ 108-184==>ดาวน์โหลดไฟล์  Scan11มิ.ย.256012-32 (1)พิธีเปิดชมรมศิษย์เก่า UMT ประจำแขวงจำปาสัก(ปากเซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นได้ทำพิธีเปิดชมรมศิษย์เก่า UMT ประจำแขวงจำปาสัก(ปากเซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (UMT Alumni in Champasak Province) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และมีเข้าร่วมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในความสนใจเข้าร่วมอย่างมากมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ […]