ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา


กำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวน นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา   เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 59 รูป เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู   (กิจกรรมบังคับ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 7.00 น. ณ. บริเวณตึก President เวลา07.00 น. […]


โครงการจิตอาสาจากพี่สู่น้องและแนะแนวการศึกษา

โครงการจิตอาสาจากพี่สู่น้องและแนะแนวการศึกษา กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ทุกวันพระ

ท่านอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตรเย็นในวันพระ ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีเทิร์น วันที่ 14 ธันวาคม 2559


โครงการคืนป่าสู่ชุมชน ปวงชนชาวไทยเทิดไท้พ่อหลวง ปี 2559

โครงการคืนป่าสู่ชุมชน ปวงชนชาวไทยเทิดไท้พ่อหลวง วันที่  23  กันยายน  2559+ณ ชลประทานขนาดกลาง ฝายยางห้วยขุหลุ  ตำบลเซเป็ด  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานีโครงการ คุณธรรมนำชีวิตปลูกจิตสำนึกที่ดี

โครงการ คุณธรรมนำชีวิต ปลูกจิตสำนึกที่ดี วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วันบ้านดอนโพธิ์  ตำบลวาริน  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี


โครงการธรรมะสดใส ใส่ใจเด็ก 4G

โครงการ ธรรมะสดใส ใส่ใจเด็ก 4G วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง  ตำบลสร้างถ่อ  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี