•    หน้าหลัก   
 HOME
 •  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  About UMT
 •    หลักสูตร   
 Program
 •    หน่วยงาน   
 Division
 •   บริการออนไลน์   
E-Service
 •   ร่วมงานกับเรา   
Jobs Opportunity
 •   สมัครเรียน   
Apply Now
 
 


สมัครเรียนออนไลน์
Online Admissionฐานข้อมูล ออนไลน์
Online Databaseสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
E-Learningประชุมวิชาการ
Conference


บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School


สมาคมศิษย์เก่า
Alumni Association


เรโนเวีย คลินิก
Renoviaระบบทะเบียนออนไลน์
Online Registrationวารสารอิเล็กทรอนิกส์
UMT Poly Journal


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
mail.umt.ac.th


โปลีเทคอำนาจเจริญ
Polytech Amnatcharoenโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Polytech Ubon


อุบลยูเอ็มทียูไนเต็ด
Ubon UMT United

 
 
UMT Gallery Events   All Gallerry
 
   
  ประกาศจากกองทุนฯ ฝ่ายกองทุนเปิดรับคำขอผู้กู้รายเก่า ปีการศึกษา 2557 ถึง 31 มีนาคม 57 ส่วนผู้กู้รายใหม่ (จากสถาบันอื่น) เปิดให้กู้ในระบบส่วนกลาง วันที่ 1 เมษายน 57 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ UMT หรือติดต่อที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมได้โดยตรง  

  UMT NEWS      ประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัย    
 
 • การจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย
 • วิทยานิพนธ์
 • UMT-Marketing
 • ความรู้สู่ ม.ปลาย


The Eastern University of Management and Technology

I m a g i n e     B e y o n d     K n o w l e d g e
       
  หลักสูตรที่เปิดเรียน     สารบัญข่าว    
 
             
             
        UMT - TV Channel      
         
         
  I m a g i n e       B e y o n d       K n o w l e d g e