•    หน้าหลัก   
 HOME
 •  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  About UMT
 •    หลักสูตร   
 Program
 •    หน่วยงาน   
 Division
 •   บริการออนไลน์   
E-Service
 •   ร่วมงานกับเรา   
Jobs Opportunity
 •   สมัครเรียน   
Apply Now
 
 


สมัครเรียนออนไลน์
Online Admissionฐานข้อมูล ออนไลน์
Online Databaseสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
E-Learningประชุมวิชาการ
Conference


บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School


สมาคมศิษย์เก่า
Alumni Association


เรโนเวีย คลินิก
Renoviaระบบทะเบียนออนไลน์
Online Registrationวารสารอิเล็กทรอนิกส์
UMT Poly Journal


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
UMT - mail


โปลีเทคอำนาจเจริญ
Polytech Amnatcharoenโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Polytech Ubon


อุบลยูเอ็มทีเอ็ฟซี
Ubon UMT FC
 
 
UMT Gallery Events   All Gallerry
 
   
  ประกาศจากกองทุนฯ ฝ่ายกองทุนเปิดรับคำขอผู้กู้รายเก่า ปีการศึกษา 2557 ถึง 31 มีนาคม 57 ส่วนผู้กู้รายใหม่ (จากสถาบันอื่น) เปิดให้กู้ในระบบส่วนกลาง วันที่ 1 เมษายน 57 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ UMT หรือติดต่อที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมได้โดยตรง  

  UMT NEWS      ประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัย    
 
 • การจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย
 • วิทยานิพนธ์
 • UMT-Marketing
 • ความรู้สู่ ม.ปลาย


The Eastern University of Management and Technology

I m a g i n e     B e y o n d     K n o w l e d g e
       
  หลักสูตรที่เปิดเรียน     สารบัญข่าว    
 
             
             
        UMT - TV Channel      
         
         
  I m a g i n e       B e y o n d       K n o w l e d g e