การประกวดภาพออมศิลป์ใต้ร่มพระบารมี ชิงถ้วยพระราชทานสแกน 7 ก.ค. 2560 15_12