กำหนดการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปี2560


กำหนดการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปี2560
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึกเพรสซิเด็นส์
เวลา 09.00 น. – 10.30 น.


กำหนดการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา-ปี2560