กำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


เชิญชวน นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา

  เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 59 รูป เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู   (กิจกรรมบังคับ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 7.00 น. ณ. บริเวณตึก President

เวลา07.00 น.    นักศึกษาทุกคณะสาขาวิชา/ร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา07.20 น.    พิธีทำบุญเลี้ยงพระ /ถวายภัตตาหารเช้า/พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องฟองจันทร์

เวลา 08.30 น.     นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชาลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

เวลา 12.00  น.    รับน้องคณะ

1.มีหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานให้ติดต่อขอรับที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา(ภายในวันที่ 22-23 ก.ค 60)

2.ซ้อมรวมทั้งระบบโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 23กรกฎาคม  เวลา15.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์   (มีจำนวนหน่วยชั่วโมงแจกให้สำหรับคนที่เข้าร่วม3ช่วง พิธีทำบุญ/พิธีไหว้ครู/พิธีรับน้อง)

กำหนดการวันไหว้ครู


กำหนดการวันไหว้ครู