ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศล บำเพ็ญพระกุศล และบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ โดยมี ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ข่าวในพระราชสำนัก: เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ขอบคุณคลิปวิดีโอ: Thaitv6