เข้าร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


ผู้แทนมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเข้าร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.