ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เลขที่ 1-107 ==>ดาวน์โหลดไฟล์ 


รายชื่อผู้สอบผ่าน1

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เลขที่ 108-184==>ดาวน์โหลดไฟล์ 


Scan11มิ.ย.256012-32 (1)