ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

รายละเอียด/กำหนดการ

ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัครรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก
17 เม.ย. – 10 พ.ค. 2562
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อ
15 พ.ค. 2562
3
สอบข้อเขียน
18 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
22 พ.ค. 2562
5
สอบสัมภาษณ์
26 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการศึกษาในหลักสูตร  
29 พ.ค. 2562
7
รายงานการลงทะเบียนเรียน
30 – 31 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
8
ปฐมนิเทศและเปิดเรียน
1 มิ.ย. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ดร. ศิริพรแสนสุข Tel.081-8770167