ข่าวดีมาแล้วจ้า..สำหรับการรอคอยของใครหลายคน..ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 16) ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564