ร้านอาหาร


ร้านอาหาร

          ภายในมหาวิทยาลัยมีบริการด้านอาหารสดใหม่ ที่สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะโดยภายในโรงอาหารบรรจุที่นั่งมากกว่า 500 ที่นั่ง มีโต๊ะอาหารและเก้าอี้รองรับระดับมาตรฐานในบรรยากาศที่โล่งโปร่งสบาย มีพัดลมเย็นระบายอากาศ และมีเจ้าหน้าที่บริการทำความสะอาดชุดอาหารและพื้นที่ภายในโรงอาหารอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับมีร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่ม ที่หลากหลายอยู่มากมาย สะอาด ปลอดภัย บริการรองรับความต้องการของนักศึกษารุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นมาตรฐาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองให้ความผ่อนคลายกับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและดีที่สุด

         นอกจากนี้บริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังรายล้อมไปด้วยร้านอาหารบริการอย่างมากมายเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆหอพักนักศึกษา ตลอดจนมีร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า เปรียบเสมือนสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของนักศึกษาทุกคนที่ไม่ใช่แค่เพียงจะมีแต่การบริการวิชาการเท่านั้นหากแต่จะคอยสอดส่องดูแลเรื่องความสะดวกในเรื่องการอยู่การกินและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นงานบริการของสถาบันการศึกษา