สถานพยาบาล


สถานพยาบาลรอบสถานศึกษา

          นักศึกษาที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ เมื่อมาเป็นลูกยูเอ็มทีแล้ว ผู้ปกครองและตัวนักศึกษาเองไม่ต้องกังวลเรื่องของความห่างไกลสถานพยาบาล นอกเหนือจากห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีมาตรฐานการสาธารณสุขภายในสถาบันแล้วทำเลที่ตั้งของทางมหาวิทยาลัยนั้นยังตั้งอยู่บนถนนใหญ่ที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย รายล้อมไปด้วยสถานพยาบาล ที่ทำการสาธารณสุข คลินิกด้านต่างๆและโรงพยาบาลที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างดีที่สุดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

—————————————————————————–

ชยางกูร คลินิกทันตแพทย์ : เบอร์โทรศัพท์ 045-313909

ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 045-315506

คลินิกทันตกรรมหนองบัว อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 045-280099, 095-131-0131

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี : เบอร์โทรศัพท์ 045-280040

โรงพยาบาลเซ็นทรัล เมโมเรียล : เบอร์โทรศัพท์ 045-244689-90

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ : เบอร์โทรศัพท์ 045-244973 / www.sunpasit.go.th

โรงพยาบาลวารินชำราบ : เบอร์โทรศัพท์ 045-267258