ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ได้จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

https://lis.parliament.go.th/law/index.php