แบบประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องบริหารธุรกิจ

คลิกลิงก์ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1XnZiBbwxc7kDroKX4BSJLuH8VtF76OPw?usp=sharing