แบบประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิกลิงก์ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1JN1BVHLaksVeWJYSH7Z6Y-vijo0-pCw4?usp=sharing