About Thananisit Buchapan

This author has not yet filled in any details.
So far Thananisit Buchapan has created 20 blog entries.

แบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

2021-03-04T10:40:28+07:00

หัวข้อเรื่องเอกสารแบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 (umt)ดาวน์โหลดแบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 (poly)ดาวน์โหลด

แบบรายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 25632021-03-04T10:40:28+07:00

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562- 2563

2021-03-04T09:11:34+07:00

[ดาวน์โหลดเอกสาร]กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา 63 สำหรับนักศึกษากำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา63 ป.เอก ป.โท ป.วิชา  

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562- 25632021-03-04T09:11:34+07:00

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 16) ประจำปีการศึกษา 2564

2021-03-02T18:40:40+07:00

ข่าวดีมาแล้วจ้า..สำหรับการรอคอยของใครหลายคน..ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 16) ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 16) ประจำปีการศึกษา 25642021-03-02T18:40:40+07:00

เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียที่ 2 / 2563

2021-02-22T18:33:42+07:00

ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียที่ 2 / 2563ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ความทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดการจัดสอบดังกล่าวดำเนินการด้วยความเรียบร้อย สำนักวิชาการ จึงขอประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคที่เรียนที่ 2 / 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ตึก President ชั้น 4 ห้องประชุมฟองจันทร์   หัวข้อไฟล์เอกสาร1. ประกาศตารางสอบปลายภาค 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2564ดาวน์โหลด2. ประกาศตารางสอบปลายภาค ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2564ดาวน์โหลด3. ประกาศตารางสอบปลายภาค ที่ 6 เดือนมีนาคม 2564ดาวน์โหลด4. ประกาศตารางสอบปลายภาค ที่ 7 เดือนมีนาคม 2564ดาวน์โหลด5. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 2ดาวน์โหลด6. ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นดาวน์โหลด7. ผังที่นั่งสอบดาวน์โหลด 

เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียที่ 2 / 25632021-02-22T18:33:42+07:00

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “อุบลราชธานีบ้านฉัน”

2021-02-20T10:42:44+07:00

  148792164820022021_100321

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “อุบลราชธานีบ้านฉัน”2021-02-20T10:42:44+07:00

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

2021-02-12T13:58:19+07:00

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7(7th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อ่าจารย์และนักศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (7th National Conference on Quality Management and Technology Innovation) ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเอกสารประการส่งบทความDownload1. ใบสมัครใบสมัคร(PDF)2. กำหนดการประชุมวิชาการกำหนดการประชุมวิชาการ(PDF)3. รายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย(PDF)

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 72021-02-12T13:58:19+07:00

ประกาศ ??? กำหนดการทดสอบ ความสมารถภาษาอังกฤษและทักษะด้านคอมพิวเตอร์

2021-02-08T13:09:59+07:00

ประกาศ ??? กำหนดการทดสอบ ความสมารถภาษาอังกฤษและทักษะด้านคอมพิวเตอร์2021-02-08T13:09:59+07:00

มาแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2564.

2021-01-16T13:37:21+07:00

มาแล้ว #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2564. _________________________________________ ปฐมนิเทศ 12 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียน 16 มิถุนายน 2564 _________________________________________ โอกาสดีๆมาถึงแล้ว อย่ารอช้า สมัครเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หรือ ช่องทางออนไลน์ สอบถามข้อมูล โอกาสดีๆมาถึงแล้ว อย่ารอช้า สมัครเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวัน ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หรือ ช่องทางออนไลน์ สอบถามข้อมูลสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : 045-283-772 : สมัครออนไลน์ | UMT หรือ https://registra.umt.ac.th/ _________________________________________ #UMT #TheEasternUniversity #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #ปริญญาตรี #รับสมัคร63 #รับสมัคร64 #UMT #POLY #Dek64

มาแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2564.2021-01-16T13:37:21+07:00

ประกาศเรื่อง สอบกลางภาค ภาคเรียน 2/2563 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

2021-01-13T20:46:07+07:00

 

ประกาศเรื่อง สอบกลางภาค ภาคเรียน 2/2563 หลักสูตรระดับปริญญาตรี2021-01-13T20:46:07+07:00

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top