หนังสั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
“ปัญหายาเสพติดคือพิษทำลายครอบครัว”