ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/Latest News
Latest News2020-09-26T15:04:38+07:00
2609, 2020

เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย

By |September 26th, 2020|Categories: Uncategorized|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ได้จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะ https://lis.parliament.go.th/law/index.php

2509, 2020

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

By |September 25th, 2020|Categories: Uncategorized|

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 25631.กำหนดการประชุมวิชาการ2.ใบสมัครและกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ3. รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม097-326-9713

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top