ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบออนไลน์และตารางสอบกลางภาค 1/64

คลิ๊กเพื่อด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบออนไลน์

ตารางวัน-เวลา สอบภาค ภาคเรียนที่ 1-2564