[ล่าสุด30/05/2020]ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ตามเอกสารที่แนบไว้


ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ตามเอกสารที่แนบไว้

ลิงก์ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1_1gHGQHPFV_bo1bjwjFaqNTAGYgnajlQ/view?fbclid=IwAR1Vxsc5iJwpdIs903uPzIdyKaEhd0gTwS6iTo52kaqs4GdzoIx5R7aiQOw