มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขยายเวลารับสมัครและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี
ผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.สุพรรณี ศรีธัมมา
โทร.097-326-9713 , 080-419-3533
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.umt.ac.th/umt_conference_tam_7/ เว็บลิ้งงานประชุมวิชาการ

กำหนดการประชุมวิชาการ(ออนไลน์)