ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT สมัครเรียนออนไลน์ ที่ https://admission-umt.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง เ...

กำหนดการ "พิธีประสาทปริญญาบัตรและรับวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออก...

เปิดรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์ (1อัตรา เพศหญิง) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิล...

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นำทีมโดยดร.กาญจนา อุปสาร อ.ธีรัตต์ แสนวิเศษ ได้เข้าร่วมแสดงโชว์สองชุด...

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการจัดและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึก...