งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ...

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี Curtin University ประเทศออสเตรเลีย Western University ประเทศกัมพูชา วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การเมืองนานาชาติที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองไทย” ในวันพุธที่ […]เชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าฟังบรรยายเรื่อง “Human Resource Management and Moral & ...

ประกาศ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าฟังบรรยายเรื่อง “Human Resource Management and Moral & Ethic in Oganization” บรรยายโดย : รศ.ดร.วีระศักดิ์ […]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญคณาจารย์เข้าฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น บรรยายโดย : รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ห้อง Lecture 2 […]


กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

เรียนเชิญ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ UMT & Poly และนักเรียนนักศึกษา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 59 รูป เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 **ขอความร่วมมือในการแต่งกาย เสื้อข้างในสีเหลือง […]UMT เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Business opportunity and Tourism in Nepal

ขอบคุณ H.E. Dr. Khaga Nath adhikari เอกอัครราชทูตเนปาล ประจําประเทศไทย และสุรัช ภักตะ เศรษฐะ ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์(ท่องเที่ยว/โรงแรม) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ทีมผู้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้) ได้เชิญอาจารย์เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Business opportunity and […]