ติวสอบครูผู้ช่วย ทุกสังกัด โดย ดร.วีระ ติวสอบ

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ 📚สมัครการติวสอบครูผู้ช่วย ทุกสังกัด โดย ดร.วีระ ติวสอบ เพียง 1,800 บาท วันที่ 19-20 มกราคม 2562 📍ณ […]


การใช้งานโปรแกรม R เพื่องานสถิติและงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์จ้า!!  🤩ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาโท-เอก และผู้ที่สนใจทุกท่าน…เข้าร่วมอบรม “การใช้งานโปรแกรม R เพื่องานสถิติและงานวิจัย”  วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี รับจำกัดเพียง 50 […]


ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญของสภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม  2561 เวลา 14.20 น. ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  โดยท่าน ดร.จินติยา  จินารัตน์  อธิการบดี เข้าเฝ้าฯรับพระราชทาน ประกาศเกียรติคุณจาก  […]การแข่งขัน ROV By Advice IT Expo

การแข่งขัน ROV By Advice IT Expo ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม2561 ในงาน Advice IT Expo ณ.อาคารเพรซิเดนท์ ชั้น 4 ห้องฟองจัน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น […]


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ ดร.วีระ ติวสอบhttps://www.facebook.com/weeratusob “พัฒนาบุคลากร เข้าสู้ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ติวฟรี ……เพียงซื้อเอกสาร […]งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ...

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี Curtin University ประเทศออสเตรเลีย Western University ประเทศกัมพูชา วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การเมืองนานาชาติที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองไทย” ในวันพุธที่ […]