ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

ขอเชิญชวนร่วมรับชมพิธีเปิด และรับฟังบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” หัวข้อ: “คุณภาพของก...

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขา...

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ นำคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมพิธีเป...

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานคืนสู่เหย้า UMT-POLY คืนถิ่น...

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” หัวข้อ: “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (“Quality Management ...
 2   3   ต่อไป