ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

บรรยากาศความประทับใจ "พิธีประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2565 https://www.youtube.com/watch?v=iS75qD8iac0 ชมภาพชุด 1 : https://drive.go...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

บรรยากาศความประทับใจ "พิธีประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2565 https://www.youtube.com/watch?v=iS75qD8iac0 ชมภาพชุด 1 : https://drive.go...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระเจริญ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระเจริญ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง

"พิธีประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
จำนวนการเข้าชม ครั้ง
 2   3   ต่อไป